Добре дошли в уебсайта на Мебели Грудев!

Фирма Импала ООД е специализирана в производството на корпусни мебели по индивидуален проект. Вече 11 години ние продължаваме да развиваме компанията, като залагаме на усъвършенстване методите на работа с нови машини и технологии и повишавайки квалификацията на персонала, за налагането на продукт, адекватен с търсенето на пазара.

Фирма „ИМПАЛА” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ   № BG16RFOP002-2.040-0174-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ИМПАЛА ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата.

Общата стойност на проекта е 510 000,00 лв., от които 303 450,00 лв. европейско и 53 550,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.

17.12.2020 г.

Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции":

Обособена позиция 1: Форматен циркуляр с ЦУ (1 бр.);
Обособена позиция 2: Автоматична едностранна кантираща машина с ЦПУ (1 бр.).

Документацията може да изтеглите от тук.

© 2009-2016 “Импала” ООД
уеб разработка от Advanor